Taneční oddělení navštěvuje zhruba 130 žáků a patří k největším v našem regionu. Působí zde učitelky Blanka Šourková a Zuzana Zítková. Hlavní těžiště výuky spočívá v moderním /scénickém/ tanci, žáci jsou seznamováni i se základy lidového a klasického tance. Žákyně tanečního oboru se opakovaně účastní různých soutěží převážně ve scénickém tanci, kde dosahují vždy nejlepších ocenění a pravidelně získávají postup do celostátního kola. Účastní se i různých tanečních festivalů, např. festivalu pantomimy a pohybového divadla "Otevřeno" v Kolíně, festivalu Tanambourée ve Varnsdorfu, celostátní taneční přehlídky v Kutné Hoře apod. Během několika let bylo 7 dívek přijato ke studiu na taneční konzervatoři v Praze a 1 dívka na DAMU též v Praze. Taneční obor se pořádá dvakrát do roka samostatné vystoupení - vánoční pásmo a jarní Taneční mozaiku, kde se postupně představují všechny ročníky v různých tanečních stylech, vedle scénického tance mají diváci možnost vidět i lidový a klasický tanec. O velké oblibě tanečního oddělení mezi veřejností svědčí i stále stoupající zájem nových žáků, které nyní můžeme přivítat v nových prostorách - v tanečním sále v budově sokolovny na Chrbech.

<